Αλφρέδος Κοϊμτσίδης
“ … δεν έχει φύγει, απλώς άλλαξε γειτονιά …”

Ν. Μπ.

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος είναι αφιερωμένος
στην ιερή μνήμη του αδελφού μας Αλφρέδου
από τα αδέλφια του Μπάμπη και Χρόνη.

Αιωνία σου η μνήμη γκαρντάση μου.

Χρόνης Κοϊμτσίδης