Βιβλίο επισκεπτών  
Γράψτε ένα σχόλιο για αυτή την εγγραφή. Επιστροφή στο βιβλίο επισκεπτών | Διαχείριση
Υπογράψτε το βιβλίο επισκεπτών:
83) IP κατεγράφη  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729) 
Στάθης 
Πόλη:
Θεσσαλονίκη
27.10.2009 06:48 Host: athedsl-356086.home.otenet.gr Σχολιασμός

Έρθα κ'εταγιάνεψα ξάι πα κ' επουσμάνεψα
μίαν κι άλλο αν εζήνα ντο εποίκα ξαν θα εποίνα.
Αυτό το δίστιχο Τζό για σένα με αγάπη.
Σχόλια:
Όνομα:
 
Επιστροφή στην ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ