Αλφρέδος Κοϊμτσίδης
“ … δεν έχει φύγει, απλώς άλλαξε γειτονιά …”
                                                                           Ν. Μπ.

“ … δεν έχει φύγει, απλώς άλλαξε γειτονιά …”

    Ν Μπ.